Mrliška vežica

Svet KS Šentgotard upravlja z mrliško vežico, jo vzdržuje in omogoča njen najem. Mrliška vežica v Šentgotardu je bila ena prvih v širši okolici, saj je bila predana v uporabo že leta 1987. V njej je prostor za pokojnika in svojce, manjša kuhinja ter sanitarije.

Mrliška vežica v Šentgotardu