KS ŠENTGOTARD

Krajevna skupnost Šentgotard je ena izmed 13 krajevnih skupnosti v občini Zagorje ob Savi. Leži na njenem severnem obrobju, na reliefno razgibanem območju med rekama Bolska in Orehovica. Meji na tri zagorske krajevne skupnosti (Mlinše-Kolovrat, Izlake, Čemšenik) in občine Lukovica, Kamnik ter Vransko. Površina KS Šentgotard znaša približno 5,2 km2, kar jo uvršča med najmanjše zagorske krajevne skupnosti. V šestih naseljih skupno živi nekaj manj kot 300 prebivalcev. Najvišja in najnižja točka KS se nahajata v naselju Polšina: najvišja (790 m) leži na gozdnatem pobočju Rebri, na tromeji med KS Šentgotard, KS Mlinše-Kolovrat in KS Trojane, najnižja (360 m) pa v dolini Orehovice, ob meji s KS Izlake.

Obseg Krajevne skupnosti Šentgotard