Člani sveta KS

Člani sveta KS Šentgotard v obdobju 2018-2022 so:

Martin Gaberšek, predsednik sveta

Andrej Psarn, podpredsednik sveta

Jožica Sopotnik

Zvonimir Matek

Cirila Štrajhar

Nataša Kos

Janez Pančur