Naselja

Krajevno skupnost Šentgotard sestavlja šest naselij:

ŠENTGOTARD
Površina: 0,7 km2
Število prebivalcev: okrog 90
Prva pisna omemba kraja: okrog leta 1420, kot
“Sand Gothartt”
Izvor imena: po sv. Gotardu, svetniku iz 11. stoletja

Osrednji del Šentgotarda

HRASTNIK PRI TROJANAH
Površina: 0,4 km2
Število prebivalcev: okrog 55
Prva pisna omemba kraja: okrog leta 1420, kot
“Krastnik”
Izvor imena: po hrastu

POLŠINA
Površina: 1,1 km2
Število prebivalcev: okrog 80
Prva pisna omemba kraja: okrog leta 1420, kot
“Polschinak”
Izvor imena: nanašajoč se na polhe, polšja luknja

JELENK
Površina: 1,2 km2
Število prebivalcev: okrog 30
Prva pisna omemba kraja: leta 1571, kot “Jelenigkh”
Izvor imena: po jelenih

Jelenk

BLODNIK
Površina: 0,9 km2
Število prebivalcev: okrog 30
Prva pisna omemba kraja: leta 1571, kot “Vbludnizi”
Izvor imena: verjetno iz besede bloditi oz. blodnjak
(po SSKJ: kraj, kjer se zablodi, labirint)

del Blodnika

JELŠEVICA
Površina: 0,9 km2
Število prebivalcev: < 5
Prva pisna omemba kraja: okrog leta 1571, kot “Scheuriza”*
Izvor imena: po jelšah
Zanimivost: najsevernejše zasavsko naselje

*po nekaterih drugih virih je “Scheuriza” staro poimenovanje za Šiverk, danes del Šentgotarda


Glavni viri:
Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc: Historična topografija Kranjske (do leta 1500) (2016)
Prostorski informacijski sistem občin PISO: https://www.geoprostor.net