SVET KS

Svet Krajevne skupnosti Šentgotard sestavlja 7 članov. Glavne naloge sveta so zimsko in letno vzdrževanje krajevnih cest ter poti, upravljanje pokopališča in mrliške vežice, organizacija čistilnih akcij, sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev in povezava med krajani KS Šentgotard ter predstavniki Občine Zagorje ob Savi.